product_bg01.jpg
Home Dental Chairs STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

 • Independent up & down movement and backrest movement of the chair
 • Proximity sensor based LED light with variable intensity
 • Right arm movable in up down position, for easy seating of the patient
 • 2 programs in chair …1 preset working position and other for Zero position
 • Doctor’s stool with adjustable height 

MOVEABLE FOOT CONTROL

 •  1 round switch for the movement of the chair
 •  2 independent switches for the air & water

ASSISTANT ARM

 •  Movable assistant arm
 •  Feather touch panel for all controls of the chair
 •  2 suction point for low & medium suction
 •  1 - 3 way syringe
 •  1 - Extra holder

OVERHEAD DELIVERY UNIT

 •  Pneumatic locking Arm
 •  Very wide instrument tray
 •  Feather touch control panel for all controls of chair
 •  1 point for 3 way syringe
 •  3 points for air rotor
 •  1 Extra holder
 •  A Pressure Gauze present for the air rotor
 •  1 LED X-Ray viewer
 •  A cotton holder & extra utility tray

WATER UNIT

 •  Movable Glass spittoon
 •  Cup filler with option for warm & normal water
 •  Programmable water flow in cup filler

video not Available

Request for Quote / Demo

Similar Products

Associate Partners

About us

UNICORN DenMart - a progressive group, recognized as the pioneer and well established name in Indian market place offers widest range of International Dental Equipments with global standards.

Useful link

  Download My Unicorn App

  *Android Users.:    My Unicorn App
  *iPhone Users:        My Unicorn App

Connect With us

Contact info

#3, LSC, MOR Land,
Near J Block, New Rajinder Nagar,
New Delhi -110060. INDIA

+91-9650 056 363

marketing@unicorndenmart.com

Request a Call
X

Get in touch with us

Whats-app