product_bg01.jpg
Home Dental Chairs STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

STAR Dental Chair (Under Hanging)

 • Independent up & down movement and backrest movement of the chair
 • Proximity sensor based LED light with variable intensity
 • Right arm movable in up down position, for easy seating of the patient
 • 2 programs in chair …1 preset working position and other for Zero position
 • Doctor’s stool with adjustable height 

MOVEABLE FOOT CONTROL

 •  1 round switch for the movement of the chair
 •  2 independent switches for the air & water

ASSISTANT ARM

 •  Movable assistant arm
 •  Feather touch panel for all controls of the chair
 •  2 suction point for low & medium suction
 •  1 - 3 way syringe
 •  1 - Extra holder

OVERHEAD DELIVERY UNIT

 •  Pneumatic locking Arm
 •  Very wide instrument tray
 •  Feather touch control panel for all controls of chair
 •  1 point for 3 way syringe
 •  3 points for air rotor
 •  1 Extra holder
 •  A Pressure Gauze present for the air rotor
 •  1 LED X-Ray viewer
 •  A cotton holder & extra utility tray

WATER UNIT

 •  Movable Glass spittoon
 •  Cup filler with option for warm & normal water
 •  Programmable water flow in cup filler

video not Available

Request for Quote / Demo

Similar Products

Associate Partners

About us

UNICORN DenMart - a progressive group, recognized as the pioneer and well established name in Indian market place offers widest range of International Dental Equipments with global standards.

Useful link
  BLOG

  Download My Unicorn App

  *Android Users.:    My Unicorn App
  *iPhone Users:        My Unicorn App

Connect With us

Contact info

#3, LSC, MOR Land,
Near J Block, New Rajinder Nagar,
New Delhi -110060. INDIA

+91-9650 056 363

[email protected]

Request a Call
X

Get in touch with us

Whats-app